SCI E&C - Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021

SCI E&C - Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021

27/10/2022
110 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021".

Chi tiết xin mời xem tại đây:

CBTT thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.pdf