SCI E&C - CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

SCI E&C - CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

15/12/2020
65 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm".

 SCI E&C_Thong bao ve ngay ĐKCC đe thuc hien tra co tuc bang co phieu va thuc hien quyen mua co phieu phat hanh them.pdf

Thong bao 188 ve ngay dang ky cuoi cung thuc hien quyen tra co tuc nam 2019 bang cp va quyen mua cp phat hanh them (thay the Thong bao 186).pdf