SCI E&C - CBTT Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại Công ty Cổ phần SCI E&C (Mã CK: SCI)

SCI E&C - CBTT Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại Công ty Cổ phần SCI E&C (Mã CK: SCI)

18/12/2020
91 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại Công ty Cổ phần SCI E&C (Mã CK: SCI)"

VSD_Thong bao ve ngay ĐKCC va xac nhan DS so huu CK.pdf