SCI E&C - CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông

SCI E&C - CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông

15/12/2020
80 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông ".

 SCI E&C_Nghi quyet HDQT v.v chot danh sach co dong de thuc hien tra co tuc bang co phieu va thuc hien quyen mua co phieu phat hanh them.pdf