SCI E&C - CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán với AVA

SCI E&C - CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán với AVA

26/07/2019
338 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C - CBTT về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (VAV) về dịch vụ soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty. 

Chi tiết xin mời xem tai đây: TẢI VỀ