SCI E&C -  Thay đổi  giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 10

SCI E&C - Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 10

26/09/2018
747 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 10 như sau:

Chi tiết mời xem tại đây: TẢI VỀ