SCI Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

SCI Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

13/11/2017
676 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 72 ngày 13/11/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Chi tiết mời xem tại đây: TẢI VỀ