SCI bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

SCI bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

14/06/2016
619 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI kính gửi quý cổ đông về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty.

Chi tiết mời xem tại đây: TẢI VỀ