SCI Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

SCI Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

05/09/2017
665 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 60 ngày 05/09/2017 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ