SCI bầu bổ sung thành viên HĐQT

SCI bầu bổ sung thành viên HĐQT

24/12/2015
553 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI thông báo việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

 Chi tiết xin mời xem tại đây: TẠI ĐÂY