SCI  Thông qua kết quả SXKD quý II/2018 và kế hoạch nhiệm vụ quý III/2018

SCI Thông qua kết quả SXKD quý II/2018 và kế hoạch nhiệm vụ quý III/2018

20/07/2018
766 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết thông qua kết quả SXKD quý II/2018  và kế hoạch nhiệm vụ quý III/2018.

Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ