SCI - Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC Quy 3/2020 thay đổi trên 10% so với cùng kỳ

SCI - Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC Quy 3/2020 thay đổi trên 10% so với cùng kỳ

22/10/2020
118 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC quý 3/2020 thay đổi trên 10% so với cùng kỳ". PDF