SCI - CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

SCI - CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

28/06/2022
113 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và mua thực hiện quyền mua cổ phiếu". Chi tiết xin mời xem tại đây PDF