SCI - CBTT Thông báo và Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty CP SCI (S99)

SCI - CBTT Thông báo và Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty CP SCI (S99)

26/11/2022
914 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Thông báo và Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty CP SCI (S99) của Sở GDCK Hà Nội ngày 23/11/2022". Chi tiết xin mời xem tại đây: PDF