SCI - CBTT Thông báo thay đổi số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành

SCI - CBTT Thông báo thay đổi số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành

07/09/2022
416 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Thông báo thay đổi số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành". Chi tiết xin mời xem tại đây: PDF