SCI - CBTT Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

SCI - CBTT Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

03/08/2022
309 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ". Chi tiết xin mời xem tại đây:

- Kết quả giao dịch cổ phiếu của Nguyễn Thị Thu Hường - Người có liên quan đến CT HĐQT

- Kết quả giao dịch cổ phiếu của Nguyễn Công Hòa - Người có liên quan đến CT HĐQT