SCI - CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

SCI - CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

29/07/2022
250 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ". Chi tiết xin mời xem tại đây:

- Giao dịch cổ phiếu của  ông Nguyễn Công Hùng - CT HĐQT