SCI - CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

SCI - CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

10/08/2022
323 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ". Chi tiết xin mời xem tại đây:

- Giao dịch cổ phiếu của  ông Nguyễn Văn Phúc - Tổng Giám đốc