SCI - CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

SCI - CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

28/07/2022
103 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ". Chi tiết xin mời xem tại đây:

- Giao dịch cổ phiếu của Nguyễn Thị Thu Hường - Người có liên quan đến CT HĐQT

Giao dịch cổ phiếu của Nguyễn Công Hòa - Người có liên quan đến CT HĐQT