SCI - CBTT Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

SCI - CBTT Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

04/07/2022
152 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm Thông báo số 2113/TB-VSD “Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán”. Chi tiết xin mời xem tại đây PDF