SCI - CBTT nghị quyết số 12/2022/NQ-SCI-HĐQT bổ nhiệm thành viên ủy ban kiểm toán

SCI - CBTT nghị quyết số 12/2022/NQ-SCI-HĐQT bổ nhiệm thành viên ủy ban kiểm toán

11/07/2022
56 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm nghị quyết số 12/2022/NQ-SCI-HĐQT về việc" Bổ nhiệm thành viên ủy ban kiểm toán". Chi tiết xin mời xem tại đây PDF