SCI - CBTT nghị quyết số 11 ngày 28.06.2022 Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

SCI - CBTT nghị quyết số 11 ngày 28.06.2022 Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

28/06/2022
254 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm nghị quyết số 11/2022/NQ-SCI về việc: " Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu". Chi tiêt xin mời xem tại đây PDF