SCI - CBTT Nghị quyết  HĐQT số 19 "Thay đổi phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022"

SCI - CBTT Nghị quyết HĐQT số 19 "Thay đổi phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022"

06/10/2022
695 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Nghị quyết HĐQT số 19 "Thay đổi phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022". Chi tiết xin mời xem tại đây: PDF