SCI - CBTT Giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý 3.2022 thay đổi 10% so với cùng kỳ

SCI - CBTT Giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý 3.2022 thay đổi 10% so với cùng kỳ

27/10/2022
857 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý 3/2022 thay đổi 10% so với cùng kỳ ". Chi tiết xin mời xem tại đây: PDF