SCI - CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC Riêng Q2.2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ

SCI - CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC Riêng Q2.2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ

29/07/2021
617 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC Riêng Q2.2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ". PDF