SCI - CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC đã soát xét cho kỳ 6 tháng đầu năm 2022 thay đổi 10% so với cùng kỳ

SCI - CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC đã soát xét cho kỳ 6 tháng đầu năm 2022 thay đổi 10% so với cùng kỳ

29/08/2022
360 Lượt xem
Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC đã soát xét cho kỳ 6 tháng đầu năm 2022 thay đổi 10% so với cùng kỳ". Chi tiết xin mời xem tại đây: PDF