SCI Nghị quyết thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần SCI

SCI Nghị quyết thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần SCI

18/10/2018
845 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư nghị quyết về việc: "Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần SCI".

Chi tiết mời xem tại đây: TẢI VỀ