SCI - Ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019

SCI - Ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019

23/08/2019
108 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI CBTT về việc ký Hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019 với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ