SCI E&C - CBTT ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (MCK: SCI)

SCI E&C - CBTT ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (MCK: SCI)

08/08/2019
177 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư - Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty CP SCI E&C (MCK: SCI). 

Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ