SCI - CBTT ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (MCK: S99)

SCI - CBTT ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (MCK: S99)

12/08/2019
109 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư - Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty CP SCI (MCK: S99). 

Chi tiết xin mời xem tại đây: TẢI VỀ