CBTT - SCI ký hợp đồng kiểm toán BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/202

CBTT - SCI ký hợp đồng kiểm toán BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/202

01/07/2021
249 Lượt xem
Gửi quý cổ đông và nhà đấu tư quan tâm thông tin về việc: SCI đã ký hợp đồng kiểm toán số 0107/HĐKT/ATC-HN/SCI với Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC về việc: Kiểm soát và soát xét BCTC riêng và BCTC Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty CP SCI” PDF