SCI E&C thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11

20/09/2019 8 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần...

Chi tiết

SCI Lai Châu thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thứ 4

20/09/2019 4 Lượt xem

SCI Lai Châu công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thứ 4

Chi tiết

SCI - Ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019

23/08/2019 31 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI CBTT về việc ký Hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

20/08/2019 147 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết số 29/2029/NQ-SCI-HĐQT ngày 20/08/2019...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

12/08/2019 55 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C - CBTT về việc được gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính...

Chi tiết

SCI - CBTT ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (MCK: S99)

12/08/2019 42 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư - Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ...

Chi tiết

SCI - CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15

09/08/2019 80 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI công bố thông tin thay đổi "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15".

Chi tiết

SCI E&C - CBTT ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (MCK: SCI)

08/08/2019 46 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư - Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ...

Chi tiết

SCI - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu S99

06/08/2019 41 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định số 524/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận...

Chi tiết

EnC - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu SCI

01/08/2019 46 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Quyết định số 513/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận...

Chi tiết

SCI - CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý II/2019

30/07/2019 48 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư: "Báo cáo tài chính riêng Quý II/2019"

Chi tiết

SCI - CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019

30/07/2019 64 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư: "Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019".

Chi tiết