SCI E&C - CBTT Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

25/10/2019 83 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C - CBTT thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12.

Chi tiết

Thông báo đính chính về số liệu Báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần SCI

24/10/2019 63 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI thông báo về việc " Đính chính số liệu Báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty...

Chi tiết

SCI - CBTT NQ số 38/2019/NQ-SCI-HĐQT ngày 08/10/2019

08/10/2019 173 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI - CBTT Nghị quyết số 38/2019/NQ-SCI-HĐQT ngày 08/10/2019 về việc "Thông qua...

Chi tiết

SCI - CBTT Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty

01/10/2019 121 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI công bố thông tin thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công ty.

Chi tiết

SCI-E&C - CBTT thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty

01/10/2019 96 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C - CBTT thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

Chi tiết

SCI E&C - CBTT tin thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo Công ty

26/09/2019 223 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo Công ty

Chi tiết

SCI E&C thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11

20/09/2019 98 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần...

Chi tiết

SCI Lai Châu thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thứ 4

20/09/2019 80 Lượt xem

SCI Lai Châu công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thứ 4

Chi tiết

SCI - Ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019

23/08/2019 97 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI CBTT về việc ký Hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

20/08/2019 294 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết số 29/2029/NQ-SCI-HĐQT ngày 20/08/2019...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

12/08/2019 119 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C - CBTT về việc được gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính...

Chi tiết

SCI - CBTT ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (MCK: S99)

12/08/2019 99 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư - Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ...

Chi tiết