SCI - CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

01/12/2020 7 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết số 31 ngày 01/12/2020 của HĐQT Công ty...

Chi tiết

SCI - Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC Quy 3/2020 thay đổi trên 10% so với cùng kỳ

22/10/2020 66 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD...

Chi tiết

SCI - CBTT Về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

12/10/2020 52 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư "Quyết định số 89420/QĐ-CT-TKT7-XPVPHCngày...

Chi tiết

Công ty cổ phần SCI E&C Đính chính thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

05/10/2020 68 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết về việc  "Đính chính thông tin...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Thông báo phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ 25/08/2020

25/08/2020 162 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết số 23,24,25 ngày 25/08/2020 về...

Chi tiết

SCI-CBTT Các Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty ngày 21/08/2020

21/08/2020 128 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư các Nghị quyết của HĐQT ngày 21/08/2020.

Chi tiết

SCI - CBTT về việc Thoái vốn tại Công ty cổ phần SCI Điện Biên

12/08/2020 157 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 24 ngày 12/08/2020 về việc...

Chi tiết

SCI-CBTT Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC riêng và BCTC Hợp nhất Quý 2/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

29/07/2020 153 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư" Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC...

Chi tiết

SCI - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

29/07/2020 144 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội...

Chi tiết

SCI - CBTT Thay đổi phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

23/07/2020 145 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết số 23 ngày 23/07/2020 về việc"...

Chi tiết

SCI - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

16/07/2020 130 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ...

Chi tiết

SCI E&C - Đính chính thông tin trên tờ trình thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ

16/07/2020 126 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đồng và nhà đầu tư " Đính chính thông tin trên tờ trình thông...

Chi tiết