SCI-Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

04/02/2020 48 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng"

Chi tiết

SCI-Nghị quyết HĐQT V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

04/02/2020 26 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT V/v: Chốt danh sách cổ đông để...

Chi tiết

SCI-CBTT Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

31/01/2020 24 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư"Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công...

Chi tiết

SCI-CBTT Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

31/01/2020 19 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng"

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Báo cáo quản trị Công ty cổ phần SCI E&C năm 2019

31/01/2020 17 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Báo cáo quản trị năm 2019"

Chi tiết

SCI-CBTT Báo cáo quản trị công ty cổ phần SCI năm 2019

16/01/2020 8 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Báo cáo quản trị năm 2019"

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

25/10/2019 104 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C - CBTT thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12.

Chi tiết

Thông báo đính chính về số liệu Báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần SCI

24/10/2019 77 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI thông báo về việc " Đính chính số liệu Báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty...

Chi tiết

SCI - CBTT NQ số 38/2019/NQ-SCI-HĐQT ngày 08/10/2019

08/10/2019 188 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI - CBTT Nghị quyết số 38/2019/NQ-SCI-HĐQT ngày 08/10/2019 về việc "Thông qua...

Chi tiết

SCI - CBTT Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty

01/10/2019 140 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI công bố thông tin thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công ty.

Chi tiết

SCI-E&C - CBTT thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty

01/10/2019 114 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C - CBTT thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

Chi tiết

SCI E&C - CBTT tin thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo Công ty

26/09/2019 246 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo Công ty

Chi tiết