S99 - CBTT Báo cáo quản trị năm 2022

30/01/2023 1152 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư " Báo cáo quản trị công ty năm 2022"

Chi tiết

SCI - CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

30/01/2023 15 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư " Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm...

Chi tiết

SCI E&C - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của công ty

14/01/2023 67 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Nghị quyết HĐQT thông qua điều...

Chi tiết

S99- Giải trình nguyên nhân LNST chênh lệch 10% so với cùng kỳ

14/01/2023 1130 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư " Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế chênh...

Chi tiết

S99- CBTT Báo cáo tiến độ sử dụng vốn / Số tiền thu được từ đợt chào bán phát hành

09/01/2023 1098 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "   Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/ số tiền thu được...

Chi tiết

SCI E&C - Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

27/12/2022 130 Lượt xem

SCI E&C - Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh  phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ...

Chi tiết

SCI - CBTT thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp lần thứ 18

07/12/2022 996 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Chi tiết

SCI - Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP SCI (MCK:S99)

02/12/2022 999 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "   Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên CP S99 niêm...

Chi tiết

SCI - CBTT Thông báo và Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty CP SCI (S99)

26/11/2022 913 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm " Thông báo và Quyết định chấp thuận...

Chi tiết

SCI - Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

26/11/2022 938 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung"

Chi tiết

SCI E&C - Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn

01/11/2022 160 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Báo cáo thay đổi phương án sử dụng...

Chi tiết

SCI E&C - Đính chính báo cáo tiến độ sử dụng vốn

01/11/2022 83 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Đính chính báo cáo tiến độ sử dụng...

Chi tiết