SCI E&C - CBTT Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

24/02/2021 104 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết về việc Về việc tổ chức Đại hội...

Chi tiết

SCI E&C - Nghị quyết HĐQT Phân phối cổ phiếu không chào bán hết

22/02/2021 47 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Nghị quyết HĐQT: Phân phối cổ phiếu...

Chi tiết

SCI - CBTT Cam kết bảo lãnh khoản vay của Công ty CP SCI E&C tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Tây

01/02/2021 29 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết số 04 của HĐQT về việc "Cam...

Chi tiết

SCI - CBTT Báo cáo quản trị năm 2020

30/01/2021 46 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm...

Chi tiết

SCI-CBTT Nghị quyết số 02 - Thoái vốn tại Quỹ đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng công thương Việt Nam (VVDIF)

25/01/2021 50 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quy cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Nghị quyết số 02 - Thoái vốn tại Quỹ...

Chi tiết

SCI-CBTT Nghị quyết số 03 - Cam kết các điều khoản theo hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây

25/01/2021 43 Lượt xem

Công ty cổ phân SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm "Nghị quyết số 03 - Cam kết các điều...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2020

25/01/2021 59 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư: "Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2020". Chi...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2020

25/01/2021 63 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư: "Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2020"...

Chi tiết

SCI - CBTT Công văn của UBCK Nhà nước về " Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của S99"

04/01/2021 94 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Công văn của UBCK Nhà nước về " Hồ sơ đăng ký...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại Công ty Cổ phần SCI E&C (Mã CK: SCI)

18/12/2020 130 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán...

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

15/12/2020 145 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng".

Chi tiết

SCI E&C - CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông

15/12/2020 109 Lượt xem

Công ty cổ phần SCI E&C gửi quý cổ đông và nhà đầu tư "Nghị quyết HĐQT về việc Chốt danh sách cổ...

Chi tiết