SCI Nghệ An

SCI Nghệ An

12/07/2017
2431 Lượt xem

CÔNG TY TNHH SCI NGHỆ AN

 

Bản Huồi Thở, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (84-38) 3751126 - Fax: (84-38) 3751126 / Email: na@scigroup.vn

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

II- HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:
1. Ông Nguyễn Văn Phúc – Chủ tịch HĐTV
2. Ông Phạm Văn Nghĩa – ủy viên HĐTV
3. Ông Lương Thanh Tùng – ủy viên HĐTV
4. Ông Võ Anh Linh – ủy viên HĐTV

III- BAN GIÁM ĐỐC:
1. Ông Phạm Văn Nghĩa – Giám đốc
2. Ông Thân Long Thạch – Phó Giám đốc

IV. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH SCI NGHỆ AN

Thực hiện đầu tư, kinh doanh khai thác công trình Nhà máy thủy điện Ca Nan 1, Canan 2 và các dự án thủy điện tại Nghệ An.