SCI Nghệ An

SCI Nghệ An

12/07/2017
1222 Lượt xem

CÔNG TY TNHH SCI NGHỆ AN

 

Bản Huồi Thở, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (84-38) 3751126 - Fax: (84-38) 3751126 / Email: na@scigroup.vn

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

II- HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:
1. Ông Nguyễn Văn Phúc – Chủ tịch HĐTV
2. Ông Phạm Văn Nghĩa – ủy viên HĐTV
3. Ông Lương Thanh Tùng – ủy viên HĐTV
4. Ông Võ Anh Linh – ủy viên HĐTV
III- BAN GIÁM ĐỐC:
1. Ông Phạm Văn Nghĩa – Giám đốc
2. Ông Trần Kim Sơn – Phó Giám đốc
3. Ông Thân Long Thạch – Phó Giám đốc
IV- BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ:

V. SỐ LIỆU KINH DOANH CÁC NĂM

Chỉ tiêuNăm 2015  Năm 2016Năm 2017 
 Tổng tài sản25,001  175,600 567,397
 Giá trị tài sản ròng 24,657  124,435  245,000 
 Vốn luôn chuyển 5,269  61,016 104,242 

 

VI. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH SCI NGHỆ AN

Thực hiện đầu tư, kinh doanh khai thác công trình Nhà máy thủy điện Ca Nan 1, Canan 2 và các dự án thủy điện tại Nghệ An.