SCI Lai Châu

SCI Lai Châu

12/07/2017
3971 Lượt xem

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI LAI CHÂU

 

Bản Nà Cúng, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam

Tel: (84-24) 3768 4495 - Fax: (84-24) 3768 4490 - Email: lc@scigroup.vn

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

II- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1. Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đoàn Thế Anh – Ủy viên HĐQT
3. Ông Quản Thanh Sơn – Ủy viên HĐQT
III- BAN GIÁM ĐỐC:
1. Ông: Đoàn Thế Anh – Giám đốc
2. Ông Quản Thanh Sơn – Phó Giám đốc
3. Ông Lê Công Viên – Phó Giám đốc

 V. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SCI LAI CHÂU

Thực hiện đầu tư, kinh doanh khai thác các công trình dự án Nhà máy thủy điện tại Lai Châu.