SCI Điện Biên

SCI Điện Biên

12/07/2017
2008 Lượt xem

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI ĐIỆN BIÊN

Tổ dân phố 10, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tel: (84-24) 3768 4495 - Fax: (84-24) 3768 4490

Email: db@scigroup.vn

II- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1. Ông: Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Chỉnh – Ủy viên HĐQT
3. Ông Đậu Trung Kiên – Ủy viên HĐQT
III- BAN GIÁM ĐỐC:
1. Ông: Phạm Văn Chỉnh – Giám đốc