SCI Điện Biên

SCI Điện Biên

12/07/2017
723 Lượt xem

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI ĐIỆN BIÊN

Số 209a, Tổ 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tel: (84-24) 3768 4495 - Fax: (84-24) 3768 4490

Email: db@scigroup.vn

II- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1. Ông: Bùi Lê Khoa – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đoàn Thế Anh – Ủy viên HĐQT
3. Ông Võ Quang Nhật – Ủy viên HĐQT
III- BAN GIÁM ĐỐC:
1. Ông: Nguyễn Văn Độ – Giám đốc