SCI E&C

12/07/2017 6934 Lượt xem

Với định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu Châu Á trong việc thực hiện các dự án năng lượng tái...

Chi tiết

SCI PMC

12/07/2017 2087 Lượt xem

Phát triển bền vững theo định hướng chuyên nghiệp hoá, đa dạng hoá, hiện đại hoá, SCI PMC cung cấp...

Chi tiết

SCI Nghệ An

12/07/2017 2440 Lượt xem

Công ty TNHH SCI Nghệ An thực hiện đầu tư, kinh doanh khai thác các công trình dự án Nhà máy thủy...

Chi tiết

SCI Lai Châu

12/07/2017 1945 Lượt xem

SCI Lai Châu thực hiện đầu tư, kinh doanh khai thác các công trình dự án Nhà máy thủy điện tại Lai...

Chi tiết