SCI E&C

12/07/2017 16894 Lượt xem

Công ty CP SCI E&C tiền thân là Công ty TNHH một thành viên cơ khí và sửa chữa Sông Đà 9. Năm 2010,...

Chi tiết

SCI PMC

12/07/2017 3923 Lượt xem

SCI PMC được thành lập từ tháng 12 năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn lập dự án đầu tư,...

Chi tiết

SCI Nghệ An

12/07/2017 4800 Lượt xem

Công ty Cổ phần SCI Nghệ An được thành lập năm 2015, chịu trách nhiệm thực hiện đầu tư, kinh doanh...

Chi tiết

SCI Lai Châu

12/07/2017 4295 Lượt xem

Công ty CP SCI Lai Châu được thành lập năm 2016, chịu trách nhiệm thực hiện đầu tư, kinh doanh khai...

Chi tiết